Endërroje, dëshiroje dhe bëje tënden. Guxo të ënderrosh ëndrra të mëdha. Të bashkëangjitur gjeni të gjitha katalogjet rreth Matrialit për ujë dhe Rubineta te ujit.