Produktet

Panel Radiator

Ventila të ndryshme

Ventila përzirëse

Gypa PE-RT, PE-XB dhe fitinga

Fitinga Bakrit

Gypa dhe Fitinga me press carbon

Panel Radiator

Ventila të ndryshme

Gypa dhe Fitinga me press carbon

Ventila përzirëse

Gypa PE-RT, PE-XB dhe fitinga

Fitinga Bakrit

Lidhëse me shtrëngim AL-PLAST

Panel Radiator

Gypa PE-RT, PE-XB dhe fitinga

Ventila të ndryshme

Gypa dhe Fitinga me press carbon

Ventila përzirëse

Fitinga Bakrit

Scroll to Top