Rreth Nesh

Rreth Nesh

Kompania Sesco, themeluar nga Afit Birdaini, ku ka ndjekur një rrugëtim të suksesshëm që nga viti 1995. Me një përvojë të thellë në projektim, ndërtim dhe udhëheqje, Birdaini e udhëhoqi kompaninë drejt zhvillimit dhe njohjes në treg.

Në fillim, Sesco merrej me importimin e produkteve të ndryshme, si materiale për ujëra të zeza, gypa për puse të thella, materiale për ujësjellës dhe ngrohje qëndrore. Përpjekjet dhe sukseset e kompanis u konkretizuan me marrëveshje të brendeve të njohura botërore, duke sjellë në treg produkte me kualitet të lartë.

Kronologjia e aktiviteteve të Sesco-së tregon një zgjerim të vazhdueshëm të fushave të saj të veprimtarisë:

Në vitin 1995, Sesco filloi të merrej me produkte të kanalizimit dhe ujësjellësit.
Në 2012, kompania zgjeroi veprimtarin e saj në fushën e sistemit të ngrohjes.
Në 2022, Sesco filloi të punoj edhe me sistemet e ftohjes.
Dhe në 2023, kompania hapi një kapitull të ri duke filluar të punoj me sanitari dhe qeramika.
Këto hapa tregojnë një përgjigje të vazhdueshme ndaj kërkesave të tregut dhe një përpjekje për të mbuluar nevojat e ndryshme të klientëve. Gjithashtu tregon një angazhim të palëkundur për cilësi dhe inovacion, duke e bërë Sesco-n një lider në tregun e Kosovës në fushën e shitjeve dhe shërbimeve të ndërtimit.

Në vitin 2023, kompania Sesco ka zgjeruar aktivitetet e saj në fushën e sanitarisë dhe qeramikës. Ky hap tregon një evoluim të qëndrueshëm të kompanisë dhe një zgjerim të gamës së produkteve dhe shërbimeve të ofruara. Përfshirja e sanitarisë dhe qeramikave në ofertën tonë jo vetëm që përmirëson diversitetin e produkteve të Sesco-s, por gjithashtu mund të ofrojë zgjedhje më të plota për klientët e saj, veçanërisht në sektorët e ndërtimit dhe renovimit. Ky zgjerim i aktiviteteve të Sesco-s në fushën e sanitarisë dhe qeramikës mund të jetë përgjigje ndaj kërkesave të tregut dhe një përpjekje për të kapur mundësi të reja në treg.

Rreth Nesh

Kompania Sesco, themeluar nga Afit Birdaini, ku ka ndjekur një rrugëtim të suksesshëm që nga viti 1995. Me një përvojë të thellë në projektim, ndërtim dhe udhëheqje, Birdaini e udhëhoqi kompaninë drejt zhvillimit dhe njohjes në treg.

Në fillim, Sesco merrej me importimin e produkteve të ndryshme, si materiale për ujëra të zeza, gypa për puse të thella, materiale për ujësjellës dhe ngrohje qëndrore. Përpjekjet dhe sukseset e kompanis u konkretizuan me marrëveshje të brendeve të njohura botërore, duke sjellë në treg produkte me kualitet të lartë.

Kronologjia e aktiviteteve të Sesco-së tregon një zgjerim të vazhdueshëm të fushave të saj të veprimtarisë:

Në vitin 1995, Sesco filloi të merrej me produkte të kanalizimit dhe ujësjellësit.
Në 2012, kompania zgjeroi veprimtarin e saj në fushën e sistemit të ngrohjes.
Në 2022, Sesco filloi të punoj edhe me sistemet e ftohjes.
Dhe në 2023, kompania hapi një kapitull të ri duke filluar të punoj me sanitari dhe qeramika.
Këto hapa tregojnë një përgjigje të vazhdueshme ndaj kërkesave të tregut dhe një përpjekje për të mbuluar nevojat e ndryshme të klientëve. Gjithashtu tregon një angazhim të palëkundur për cilësi dhe inovacion, duke e bërë Sesco-n një lider në tregun e Kosovës në fushën e shitjeve dhe shërbimeve të ndërtimit.

Në vitin 2023, kompania Sesco ka zgjeruar aktivitetet e saj në fushën e sanitarisë dhe qeramikës. Ky hap tregon një evoluim të qëndrueshëm të kompanisë dhe një zgjerim të gamës së produkteve dhe shërbimeve të ofruara. Përfshirja e sanitarisë dhe qeramikave në ofertën tonë jo vetëm që përmirëson diversitetin e produkteve të Sesco-s, por gjithashtu mund të ofrojë zgjedhje më të plota për klientët e saj, veçanërisht në sektorët e ndërtimit dhe renovimit. Ky zgjerim i aktiviteteve të Sesco-s në fushën e sanitarisë dhe qeramikës mund të jetë përgjigje ndaj kërkesave të tregut dhe një përpjekje për të kapur mundësi të reja në treg.

Qellimi jonë, Një cilësi më të mirë

Misioni

SESCO, misioni ynë është që të përdorim biznesin për të frymëzuar dhe zbatuar kërkesat e klientëve tanë. Ne ofrojmë shërbime dhe përvoja të shembullta në mënyrë që klientët tanë të jenë sa më produktiv dhe të suksesshëm.
Ne mendojm për klientët, duke i sjellur atyre inovacione dhe trende më të reja botërore me produkte cilësore dhe kualitative.
Sesco beson fuqishëm në relacion dhe bashkëpunim afatëgjate me klientët.

Vizioni

Vizioni i kompanisë tonë është që të ndërtoj një bazament të fuqishëm të bazuar në produkte kualitative, cilësore. Për një jetë të sigurtë të klientëve ne do ofrojmë brende të njohura botërore, Ne do të ofrojmë punë kreative gjatë gjithë kohës dhe një ambient mikëpritës. Ne do të vazhdojm largë dhe lartë.

Scroll to Top